Sådan afkalker du
Philips strygejern med dampstation

Med tiden vil dit strygejern med dampstation begynde at ophobe kalk - det sker i alle elektriske apparater med vand. Jo hårdere vandet i dit område er, jo hurtigere udvikles kalkurenheder og sætter sig fast, hvis de ikke renses væk. Uden regelmæssig afkalkning vil du opdage, at kalken skubbes ud af dit strygejern med dampstation i form af hvide/brune pletter, og at dampmængden påvirkes. Sørg for at afkalke regelmæssigt for at maksimere effektiviteten af dit strygejern med dampstation.

Easy De-Calc Plus

Afkalkning af PerfectCare Elite med Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite

For at undgå risiko for forbrændinger skal du sørge for, at apparatet har været slukket i mindst 2 timer og er kølet helt ned.

 

Easy De-Calc-funktion, video

Afkalkning - pas på dit produkt

Nem afkalkning
Meget vigtigt: Foretag afkalkningsproceduren, så snart EASY DE-CALC-lampen begynder at blinke og apparatet bipper konstant.
Nem afkalkning
Hvis apparatet er i brug og er varmt, skal det afkøle helt (min. 2 timer), før du fortsætter.
Nem afkalkning
Tag stikket ud af stikkontakten.

Nem afkalkning
Hold en beholder (med en kapacitet på mindst 250 ml) under EASY DE-CALC-knappen, og drej knappen mod uret.

Nem afkalkning
Fjern EASY DE-CALC-knappen, og lad vandet med kalkrester strømme ind i beholderen. Når den er tom, låses knappen ved at dreje den med uret.

Easy De-Calc

Afkalkning af Philips dampstationer med Easy De-Calc

Nem afkalkning

For at undgå risiko for forbrændinger skal du sørge for, at apparatet har været slukket i mindst 2 timer og er kølet helt ned.

 

Easy De-Calc-funktion, video

1. Indikatorpåmindelse om tid til afkalkning

Nem afkalkning
Foretag afkalkning, når EASY DE-CALC-indikatoren begynder at blinke.
Udførelse af afkalkning jævnligt er med til at forlænge apparatets levetid og optimerer ydeevnen.

2. Udførelse af afkalkning


Sørg for, at dampstationen er afkølet inden udførelse af afkalkning.
Nem afkalkning
Placer dampstationen på kanten af et bord eller vask, og hold en kop under EASY DE-CALC-knappen.
Nem afkalkning
Fjern EASY DE-CALC-knappen, og lad vandet med kalkpartikler flyde ned i koppen.
 
Nem afkalkning
Når der ikke kommer mere vand ud, skal du sætte EASY DE-CALC-knappen på igen og dreje den med uret for at stramme den.

Sådan udfører du grundig rengøring af dit strygejern med dampstation

 

Klik på videoen for at se, hvor nemt det er, og følg trinene nedenfor.

 

Udfør grundig rengøring en gang om måneden for at forlænge din dampstations levetid!

 

 • Vip basen, fjern Easy De-Calc -knappen, og hæld 500 ml vand i
 • Stram knappen igen, tænd din dampstation, og vent 5 minutter
 • Tryk og hold på dampudløseren, mens du stryger et stykke stof frem og tilbage
 • Fortsæt, indtil vandtanken er tom og kalkpartiklerne er skyllet ud
 • Hæld vandet fra afkalkningen ud, når strygejernet er kølet af
  Udfør grundig rengøring en gang om måneden for at forlænge dampstationens levetid!
Instruktionsvideo om rengøring af dampstationen

Smart Calc-Clean

Afkalkning af PerfectCare Performer med Smart Calc Clean-funktion

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Sørg altid for, at du har afkalkningsbeholderen med dig, når du udfører afkalkningsprocessen.
PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Lyd- og indikatorpåmindelse om afkalkning

 

Med den nye Smart Calc Clean-funktion bliver du mindet om at afkalke apparatet, når det er nødvendigt.

Pictogram gebruikershandleiding
Udfør afkalkning, når afkalkningsindikatoren blinker, og apparatet bipper.
Pictogram gebruikershandleiding
Dampfunktionen deaktiveres automatisk, hvis afkalkning ikke foretages.
Pictogram gebruikershandleiding
Med Calc Clean-beholderen kan du udføre afkalkning nemt og få ren damp.

2. Afkalkning

 
 • Lad ikke apparatet være uden opsyn under processen.
 • Varmt vand og damp kommer ud af strygesålen.
 • Afbryd ikke afkalkningsprocessen (~2 min.).
Pictogram gebruikershandleiding
Fyld vandtanken halvt op, og tænd for apparatet.
Pictogram gebruikershandleiding
Sæt strygejernet på Calc Clean-beholderen på et jævnt og stabilt underlag
Pictogram gebruikershandleiding
Tryk på og hold knappen Calc Clean nede i 2 sekunder, indtil du hører korte bip.
Pictogram gebruikershandleiding
Vent ca. 2 minutter. Du hører korte bip.
Pictogram gebruikershandleiding
Når afkalkningsprocessen er fuldført, holder strygejernet op med at bippe.

Smart Calc-Clean

Afkalkning af PerfectCare Viva med Smart Calc Clean-funktion

Smart Calc-Clean-dampstationer
Smart Calc-Clean-dampstationer
SpeedCare-dampstation

1. Lyd- og indikatorpåmindelse om afkalkning

 

Med den nye Smart Calc Clean-funktion, bliver du mindet om at afkalke apparatet, når det er nødvendigt.

Brugervejledning, ikon
Udfør afkalkning, når afkalkningsindikatoren blinker og apparatet bipper.
 
Brugervejledning, ikon
Dampfunktionen deaktiveres automatisk, hvis afkalkning ikke foretages.

Brugervejledning, ikon
Med Calc Clean-beholderen kan du udføre afkalkning nemt og få ren damp.

2. Udførelse af afkalkning

 
 • Lad ikke apparatet være uden opsyn under processen.
 • Varmt vand og damp kommer ud af strygesålen.
 • Afbryd ikke afkalkningsprocessen (~2 min.).
Brugervejledning, ikon
Fyld vandtanken halvt op, og tænd for apparatet.
Brugervejledning, ikon
Sæt strygejernet på Calc Clean-beholderen på et jævnt og stabilt underlag.
Brugervejledning, ikon
Tryk på og hold knappen "Calc Clean" nede i 2 sekunder, indtil du hører korte bip.
Brugervejledning, ikon
Vent ca. 2 minutter. Du hører korte bip.
Brugervejledning, ikon
Når afkalkningsprocessen er fuldført, holder strygejernet op med at bippe.

Smart Calc-Clean

Afkalkning af SpeedCare Viva med Smart Calc Clean-funktion

Smart Calc-Clean-dampstationer
Smart Calc-Clean-dampstationer

Vigtigt: Vent 5 minutter før tømning af indholdet fra beholderen, da det bliver varmt under Calc-Clean-processen. 


Klik på videoen for at se, hvor nemt det er!

SpeedCare-dampstation

1. Lyd- og indikatorpåmindelse om afkalkning

 

Med den nye Smart Calc Clean-funktion bliver du mindet om at afkalke apparatet, når det er nødvendigt

Brugervejledning, ikon
Udfør afkalkning, når afkalkningsindikatoren blinker og apparatet bipper.
Brugervejledning, ikon
Dampfunktionen deaktiveres automatisk, hvis afkalkning ikke foretages.
Brugervejledning, ikon
Med Calc Clean-beholderen kan du udføre afkalkning nemt og få ren damp.

2. Udførelse af afkalkning

 
 • Lad ikke apparatet være uden opsyn under processen.
 • Varmt vand og damp kommer ud af strygesålen.
 • Afbryd ikke afkalkningsprocessen (~2 min.).
Brugervejledning, ikon
Fyld vandtanken halvt op, og tænd for apparatet.
Brugervejledning, ikon
Drej temperaturvælgeren til "CALC CLEAN".
 
Brugervejledning, ikon
Sæt strygejernet på Calc Clean-beholderen på et jævnt og stabilt underlag.
Brugervejledning, ikon
Tryk på og hold knappen "CALC CLEAN " nede i 2 sekunder, indtil du hører korte bip.
Brugervejledning, ikon
Vent ca. 2 minutter. Du hører korte bip.
Brugervejledning, ikon
Når afkalkningsprocessen er fuldført, holder strygejernet op med at bippe.