0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Hvordan foretager jeg fejlfinding af min Philips-espressomaskine?


  Nedenfor finder du et udvalg af de oftest stillede spørgsmål. Alle løsninger og vejledningsfilm er relevante for det komplette udvalg af fuldautomatiske espressomaskiner fra Philips, f.eks. Philips 5000 LatteGo, Philips 5000-serien, Philips 4000-serien, Philips 3000-serien, Philips 2100-serien og Philips 2000-serien.

  Vælg problemtype for at finde løsninger

  LatteGo

  LatteGo

  Milk foam

  Mælkeskum

  Brew group

  Bryggeenhed

  Noise

  Støj

  Alarm light/message

  Alarmlys/meddelelse

  No/few drops of coffee

  Ingen/få dråber kaffeo/few drops of coffee

  Coffee quality

  Kaffekvalitet

  Leaking

  Lækage

  Grinding

  Formaling

  On/Off

  On/Off (tænd/sluk)

  Contact us for other issues

  Fandt du ikke en løsning? Kontakt os

  LatteGo

  Nogle ofte stillede spørgsmål om vores LatteGo-mælkesystem

   

  1. Min Philips LatteGo-mælkeskummer lækker fra bunden

  Der kan være to årsager:

   

  1. Du har ikke monteret de to LatteGo-dele korrekt

  Mælk kan lække fra hullet i bunden af din Philips LatteGo-mælkeskummer, når du ikke har samlet de to dele korrekt. Forbind de to dele med hinanden, indtil du hører et **klik**. Bemærk, at dette kan kræve lidt kræfter.

   

  2. Du har ikke fjernet transportclipsen på LatteGo.

  Når du pakker LatteGo ud, skal du fjerne transportclipsen, før du kan bruge mælkeskummeren.

   

  2. Hvorfor er der et lille hul i LatteGo-mælkebeholderen?

  Det lille hul i bunden gør, at mælken kan flyde ind i skumningskammeret gennem kanalen, der laves af mælkebeholderen og lukningen på LatteGo-rammen.

   

  3. Hvorfor bliver al mælk i mælkebeholderen ikke brugt op?

  Det er normalt, at der er lidt mælk tilbage i mælkebeholderen efter brug. Det er nødvendigt for at sikre perfekt skum og forhindre, at der trækkes luft ind til sidst i skumningsprocessen.

  Hvis der er mere mælk tilbage i mælkebeholderen end normalt, skal du kontrollere følgende.

   

  1. Justerede du mælkemængden via Memo-funktionen?

  Hvis du ikke gjorde dette, kan du ikke bruge indikationen på rammen som reference, fordi du har tilpasset mælkemængden til drikken.

   

  2. Hvis du ikke justerede mælkemængde via Memo-funktionen.

  Der er mere mælk i mælkebeholderen efter skumning, fordi du har fyldt beholderen op over det niveau, der skal bruges til drikken. Sørg for at fylde mælkebeholderen til det niveau, der skal bruges til en eller to kopper cappuccino eller latte macchiato.

   

  4. Hvilke maskiner kan jeg bruge LatteGo på?

  LatteGo kan kun bruges på de maskiner, det sælges med. Det kan ikke udskiftes med andre mælkeskumningssystemer.

  LatteGo

  Min maskine laver ikke godt mælkeskum

  Jeg kan ikke afmontere bryggeenheden

  Jeg kan ikke montere bryggeenheden

  Fejlkode vises i displayet

  Meddelelsen "Tøm beholder" forsvinder ikke

  Afkalkningsindikatoren slukker ikke efter afkalkning

  Jeg kan ikke forstå betydningen af maskinens lyssignaler

  Der kommer kun få dråber kaffe ud

   

  Ingen kaffe eller vand kommer ud

  Jeg kan ikke afmontere bryggeenheden

  I cannot insert the brew group

   Hvis du ikke kan afmontere bryggeenheden, er maskinen ikke i neutral position.

   

  Følg nedenstående trin for at afmontere bryggeenheden.
  1. Udskift kaffegrumsbeholderen og drypbakken, og luk lågen.


  2. Sluk maskinen. Vent, indtil den er helt slukket, og du ikke hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder).


  3. Tænd maskinen igen. Vent igen, indtil den er helt tændt, og du ikke hører flere lyde.


  4. Afmonter kaffegrumsbeholderen og drypbakken, åbn lågen, og prøv at afmontere bryggeenheden igen.

  Fjern aldrig bryggeenheden under afkalkning. Afslut altid afkalkningsprocessen først.

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Jeg kan ikke montere bryggeenheden

  Hvis du ikke kan montere bryggeenheden, er maskinen og bryggeenheden ikke i neutral position. 

  Følg nedenstående trin for at sætte maskinen og bryggeenheden i neutral position:
  1. Udskift kaffegrumsbeholderen og drypbakken. Luk lågen, men undlad at montere bryggeenheden. 
  2. Sluk maskinen. Vent, indtil den er helt slukket, og du ikke hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder).
  3. Tænd maskinen igen. Vent igen, indtil den er helt tændt, og du ikke hører flere lyde.
  4. Sæt bryggeenheden i neutral position. Se vejledningen i filmen nedenfor.
  5. Afmonter kaffegrumsbeholderen og drypbakken, åbn lågen, og prøv at montere bryggeenheden igen.

  I cannot insert the brew group
  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 2200 Series LatteGo

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series

  I cannot remove the brew group

  Philips 3200 Series LatteGo

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Min maskine laver ikke godt mælkeskum

   

  Hvis mælkekanden ikke skummer mælken, kan der være forskellige årsager og løsninger.

  1. Mælkekandens dele er tilsmudsede.

  • Afmonter alle dele og rengør dem med varmt vand/opvaskemiddel.


  2. Mælkekandens hældetud er ikke trukket helt ud.

  • Kontroller, at den er helt trukket ud.

  3. Mælkerøret sidder ikke korrekt på mælkeskummeren.
  • Monter mælkerøret korrekt på mælkeskummeren.

  4. Du bruger ikke den rigtige type mælk.

  • Tests har vist, at letmælk og sødmælk, sojamælk og laktosefri mælk giver et godt skum.

  Why doesn’t my machine create good milk foam?

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Maskinen laver en høj lyd

  Lyde er normale ved brug af din espressomaskine. Hvis du hører unormal støj, kan du her finde ud af årsagen og hvordan du nemt løser det.

   

  Kraftig støj maling af bønner kan skyldes:

   

  1. En tilstoppet kaffetragt.

  Fjernelse af tilstopningen i kaffetragten vil muligvis løse problemet. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om rengøring.

   

  2. Formalingsindstillingen er indstillet til den fineste formaling.

  Juster formalingsindstillingen til en grovere formaling. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om første ibrugtagning og hvordan du tilpasser indstillingerne.

   

  Kraftig støj under rengøring eller maling af bønner kan skyldes:

   

  1. Kaffebønner/partikler sidder fast under vandtanken og luft suges ind

  Tag vandtanken af, og fjern eventuelle bønner/partikler i vandtankholderområdet. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om rengøring.

   

  2. Bryggeenheden er tilstoppet af snavs eller skal smøres

  Afmonter bryggeenheden, skyl den under rindende vand, og smør den, hvis det er nødvendigt. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om rengøring for rengøringsvejledning og se, hvordan du indsætter og fjerner bryggeenheden.

   

  3. Maskinen skal afkalkes.

  Hvis du ikke har afkalket maskinen i et stykke tid eller udsat det nogle gange, er det nu tid til at afkalke maskinen. Afkalk kun maskinen med Philips/Saeco-afkalker. På afkalkningssiden kan du finde de korrekte instruktioner til din maskine.

   

  4. Når et AquaClean/Brita-filter anvendes

  Filteret blev ikke klargjort ordentligt før montering, eller det er måske tilstoppet.

  Sluk for maskinen. Tag filteret ud, og prøv at brygge en kop kaffe igen. Hvis dette virker, skal du sørge for, at vandfilteret er klargjort korrekt, før du sætter det tilbage, se film om klargøring af AquaClean-filteret. Sæt det klargjorte filter på igen, og bryg kaffe. Hvis dette stadig ikke virker, kan filteret være tilstoppet og skal udskiftes.*Vejledningsfilmen gælder for alle fuldautomatiske espressomaskiner, ikke kun de nævnte modeller.

  Klargør AquaClean-filter

  Prepare AquaClean filter

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Fejlkode vises i displayet

  Se løsningsforslagene nedenfor, hvis fejlkode 1, 3, 4, 5 eller 14 vises i displayet.
  Hvis der vises andre koder, anbefales det, at du kontakter vores kundecenter for at få hjælp.

  E01

  Kaffetragten er tilstoppet af formalet kaffe. 
  Sådan rengør du en tilstoppet kaffetragt: ing the coffee funnel might solve the problem. Follow the steps in the support movie.   

   

  • Afmonter bryggeenheden, og rengør kaffetragten med skaftet på en ske.
  • Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens skaft op i kaffetragten nedefra.

   

  Læs mereLæs mindre

  E03

  Bryggeenheden er tilstoppet eller ikke korrekt smurt.

   

  • Skyl bryggeenheden med rent vand, og fokuser især på filteret.
  • Smør bryggeenheden som beskrevet i afsnittet om rengøring og vedligeholdelse.

   

  Læs mereLæs mindre

  E04

  Bryggeenheden er tilstoppet, er ikke korrekt smurt eller er ikke låst fast i den korrekte position.

   

  • Skyl bryggeenheden med rent vand, og fokuser især på filteret.
  •  Smør bryggeenheden som beskrevet i afsnittet om rengøring og vedligeholdelse.
  • Udskift bryggeenheden, og kontroller, at den er låst på plads. Du hører et blødt klik, når den er korrekt isat og låst.
  • Sluk maskinen, og tænd den igen.ine.


  Læs mereLæs mindre

  E05

  Da der kan være flere årsager, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter for at få hjælp.

   

  E14

  • Maskinen er overophedet.
  • Sluk maskinen, og vent i 60 minutter.

  Sådan rengør du en tilstoppet kaffetra

  Error code 1 support movie

  ESådan skyller du bryggeenhede

  Error code 3/4 support movie

  Sådan smører du bryggeenheden

  Error code 5 support movie

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Meddelelsen "Tøm beholder" forsvinder ikke

   

  Hvis kaffegrumsbeholderen tømmes, mens maskinen er slukket, nulstilles kaffecyklustælleren ikke, og meddelelsen om tømning af kaffegrumsbeholderen forsvinder ikke.

  Sådan fjerner du meddelelsen: 
  • Afmonter kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt, vent mindst 5 sekunder, monter den derefter igen.

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Afkalkningsindikatoren slukker ikke efter afkalkning

   Hvis afkalkningsindikatoren stadig lyser, har du sandsynligvis ikke skyllet maskinen med tilstrækkeligt vand, efter at afkalkningscyklussen blev afsluttet. 

  Fyld vandtanken, og gennemskyl maskinen endnu en gang.

  Hvis du stoppede afkalkningsprocessen ved at slukke maskinen, og du ikke ved, hvordan du løser problemet, skal du kontakte vores kundecenter for at få hjælp.

  Var disse oplysninger nyttige?eful?

  Ja

  Nej

  Jeg kan ikke forstå betydningen af maskinens lyssignaler

   

  Lysene på espressomaskinen giver dig oplysninger om, hvad du skal gøre, samt om status for maskinen. 

  Brugervejledningen indeholder et særligt kapitel om, hvad lyssignalerne betyder. Brug søgefunktionen nedenfor til at finde og downloade den relevante brugervejledning til din Philips- eller Saeco-espressomaskine.

  Bemærk: Hvis alle lysene blinker samtidig, bedes du kontakte vores kundecenter for at få hjælp.

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Kaffemaskinen brygger tynd kaffe

   

  Hvis kaffen bliver tynd, kan der være forskellige årsager og løsninger.

   

  1. Første gang, du anvender maskinen:
   • Saeco-tilpasningssystemet er stadig i gang med justeringen. Bryg et par kopper kaffe mere.

  2. Bryggeenheden er tilstoppet af snavs eller skal smøres.
   • Skyl bryggeenheden med rent vand, og fokuser på filteret.
   • Smør bryggeenheden som beskrevet i kapitlet om rengøring og vedligeholdelse

  3. Kaffetragten er tilstoppet af formalet kaffe. Sådan rengør du kaffetragten: 
   • Afmonter bryggeenheden, og rengør kaffetragten med skaftet på en ske.
   • Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens skaft ind i kaffetragten.

  Sådan skyller du bryggeenheden

  Philips Saeco espresso machine rinse brew group

  Sådan rengør du en tilstoppet kaffetragt

  Philips Saeco espresso machine unblock coffee funnel

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Der kommer kun få dråber kaffe ud

  Hvis der kun komme få dråber kaffe ud, kan der være forskellige årsager og løsninger.

   

  1. Bryggeenheden er tilstoppet eller ikke korrekt smurt.
   • Skyl bryggeenheden med rent vand, og fokuser især på filteret.
   • Smør bryggeenheden som beskrevet i afsnittet om rengøring og vedligeholdelse.

  2. Kafferøret er tilstoppet.
   • Rengør kafferøret med en nål.

  3. Vandfilteret (f.eks. AquaClean/Brita) er ikke blevet korrekt klargjort eller er tilstoppet.
   • Tag filteret ud af vandtanken, og nedsænk det i vand med den øverste del opad.
   • Udskift filteret, og lad 2-3 kopper varmt vand løbe ud af maskinen.
   • Hvis problemet ikke forsvinder, skal du lave en kop kaffe uden at bruge filteret. Hvis dette virker, ved du, at filteret er tilstoppet og skal udskiftes.

  4. Maskinen skal afkalkes. 
   • Afkalk maskinen med Philips/Saeco afkalker.

  Sådan skyller du bryggeenheden

  How to rinse the brew group

  Sådan smører du bryggeenhedenn

  How to grease the brew group

  Var disse oplysninger nyttige?seful?

  Ja

  Nej

  Ingen kaffe eller vand kommer ud

  Da der kan være forskellige årsager, kan en af følgende løsninger måske løse dit problem. Vejledningsfilmen* viser en mere detaljeret vejledning.

   

  1. Første gang, du anvender maskinen

  Det er normalt, at de første bryggede kopper kan være tynde, da Saeco-tilpasningssystemet stadig tilpasser sig. Bryg 5-7 kopper kaffe mere.

   

  2. Kaffebønner/partikler sidder fast under vandtanken og luft suges ind

  Tag vandtanken af, og fjern eventuelle bønner/partikler i vandtankholderområdet. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om rengøring.

   

  3. Bryggeenheden er tilstoppet af snavs

  Afmonter bryggeenheden, skyl den under rindende vand, og smør den, hvis det er nødvendigt. Følg trinnene i vejledningsfilmen* om rengøring for rengøringsvejledning og se, hvordan du indsætter og fjerner bryggeenheden.

   

  4. Når et AquaClean/Brita-filter anvendes.

  Filteret blev ikke klargjort ordentligt før montering, eller det er måske tilstoppet.

  Tag filteret ud, og prøv at brygge en kop kaffe igen. Hvis dette virker, skal du sørge for, at vandfilteret er klargjort korrekt, før du sætter det tilbage, se film om klargøring af AquaClean-filteret. Sæt det klargjorte filter på igen. Hvis dette stadig ikke virker, kan filteret være tilstoppet og skal udskiftes.

   

  5. Der er luft i vandkredsløbet

  Prøv at lade 2-3 kopper varmt vand køre igennem.

   

  6. Til Exprelia- eller Xelsis-maskiner.

  SBS-knappen er lukket. Drej SBS-knappen til midterpositionen og bryg en espresso.

   

  7. Maskinen skal afkalkes.

  Hvis du ikke har afkalket maskinen i et stykke tid eller udsat det nogle gange, er det nu tid til at afkalke maskinen. Afkalk kun maskinen med Philips/Saeco-afkalker. På afkalkningssiden kan du finde de korrekte instruktioner til din maskine.

   

  *Vejledningsfilmen gælder for alle fuldautomatiske espressomaskiner, ikke kun de nævnte modeller.

  Vejledningsfilm

  No coffee or water is being dispensed

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Maskinen ser ud til at være utætg

   Drypbakken er sandsynligvis fuld, og vandet løber derfor over. 

  Tøm drypbakken regelmæssigt. Indikatoren for fyldt drypbakke fortæller dig, hvornår du skal gøre det.

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Maskinen maler ikke kaffebønnerne

  Kaffetragten er tilstoppet af formalet kaffe. 


  Sådan rengør du en tilstoppet kaffetragt: 


  • Afmonter bryggeenheden, og rengør kaffetragten med skaftet på en ske.
  • Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens skaft op i kaffetragten nedefra.
  • Hvis du har en Moltio- eller GranBaristo-maskine med en aftagelig beholder til bønner, skal du fjerne denne beholder og skille den ad. Fjern eventuelle bønner, der sidder fast i de to adskilte dele.

  Sådan rengør du en tilstoppet kaffetragt

  How to clean the coffee funnel in your Saeco machine

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  Maskinen tænder ikke

  Hvis din espressomaskine ikke tænder, når du trykker på tænd/sluk-knappen, kan der være forskellige årsager og løsninger.

   

  1. Undersøg strømledningen og tænd/sluk-knappen på bagsiden

  Sørg for, at ledningen er isat korrekt. Skub strømledningen ind i kaffemaskinen og stikkontakten.

  Kontroller, at tænd/sluk-knappen på bagsiden af kaffemaskinen er tændt.

   

  2. Tilslut maskinen til et andet strømstik

  Kontroller, om der er for mange apparater tilsluttet til strømforsyningsgruppen. Prøv at tilslutte maskinen til en anden stikkontakt.

  The machine will not switch on

  Var disse oplysninger nyttige?

  Ja

  Nej

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue
  **No matching rule found. Please select another answer

  Søg ved hjælp af Philips eller Saeco espressomaskines navn eller varenummer

  Der er mere detaljerede oplysninger om, hvordan du løser problemer med din Saeco eller Philips espressomaskine. kun et par klik væk.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.